null

Wynik zapytania ofertowego dot. produkcji 2 rodzajów tablic informacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. produkcji 2 rodzajów tablic informacyjnych (według projektu graficznego zamawiającego) stanowiących oznakowanie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz montaż tablic w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

Załączniki: