null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia czynności związanych z koordynacją i realizacją projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 22.07.2015r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie czynności związanych z koordynacją i realizacją projektu pn. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1) Bartłomiej Gołąb

Kierując się kryteriami oceny ofert (40% cena,  30% doświadczenie, 30% rozmowa kwalifikacyjna), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia Panu Bartłomiejowi Gołębiowi. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

Załączniki: