null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia egzaminów z j. angielskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 23.07.2015r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia egzaminów z j. angielskiego na poziomie TELC A2 i TELC B2 dla 150 osób.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

  1. Profi-Lingua Szkoła Języków Obcych, Katowice, ul. Warszawska 10 - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
  2. Fundacja Nauki Języków Obcych LINGUAE MUNDI, Warszawa, ul. Krzywickiego 34 - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
  3. CITYSCHOOL S.C., Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 lok. 1029 - oferta złożona w terminie, niezgodna z warunkami określonym w zapytaniu ofertowym. Oferent nie przedstawił aktualnego Certyfikatu uprawniającego do przeprowadzania egzaminów TELC.
  4. Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Profi-Lingua Szkoła Języków Obcych, Katowice, ul. Warszawska 10

Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie i spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: