null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015 przyjętego przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXVII/558/2011 z dnia 17 listopada 2011r.

Kierując się kryteriami oceny ofert tj. liczbą przeprowadzonych analiz i badań oraz doświadczeniem, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.