null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 oraz konsultacji z realizatorami Programu i opracowania projektu Programu na lata 2022-2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu realizacji przedmiotu zamówienia.

Tytuł zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 oraz konsultacji z realizatorami Programu w zakresie wyników badań ewaluacyjnych i opracowaniu projektu Programu na lata 2022-2024.

Program Wspierania Rodzin w  m.st. Warszawie na lata 2019-2021 został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą XIII/265/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 roku.