null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 oraz opracowania Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018 oraz opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2019-2021.

Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena, doświadczenie wykonawcy w zakresie prowadzonych ewaluacji w obszarze wspierania rodzin i przygotowania programów z obszaru wspierania oraz doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia z zakresu zagadnień związanych z ewaluacją i przygotowaniem programów z obszaru wspierania rodzin podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach, ul. Palacza 120e/3 Poznań i Piotr Fuchs ul. Wojskowa 5/73 Poznań

Załączniki: