null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji standardów poradnictwa specjalistycznego w m.st. Warszawie na podstawie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie opublikowane w dniu 14.10.2019 r. wpłynęły 2 oferty. Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena oraz doświadczenie w przygotowywaniu ewaluacji programów społecznych dot. przeciwdziałania patologiom społecznym podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MMD Milanowa SC Magdalena Dudkiewicz i Marek Dudkiewicz. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki: