null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu ewaluacji Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015 przyjęty przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XXVII/559/2011 z dnia 17 listopada 2011r.

Kierując się kryteriami oceny oferty tj. liczbą przeprowadzonych analiz i badań oraz doświadczeniem, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.