null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia poprawkowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego KET i FCE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia poprawkowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: KET i FCE dla 44 uczestników projektu: „Wracam do pracy z certyfikatem”.

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1. KET – Key English Test dla maksymalnie 16 osób dorosłych (maksymalnie 16 egzaminów),
2. FCE – First Certificate in English dla maksymalnie 28 osób dorosłych (maksymalnie 28 egzaminów),
w ramach projektu „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1. LANG LTC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa.
2. FUNDACJA BRITISH COUNCIL, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa.
3. BRITISH CENTRE Sp. z o. o. Sp. jawna, ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź – 16 264,00 zł brutto/netto.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: BRITISH CENTRE Sp. z o.o. Sp. jawna.

Załączniki: