null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia poprawkowych egzaminów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia poprawkowych certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment: KET i FCE dla 42 uczestników projektu: „Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących”.

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego zgodnie z poziomami Cambridge English Language Assessment:
1. KET – Key English Test dla maksymalnie 38 osób dorosłych (maksymalnie 38 egzaminów), 2. FCE – First Certificate in English dla maksymalnie 4 osób dorosłych (maksymalnie 4 egzaminów), w ramach projektu „Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
1. LANG LTC Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sędziowska 5, 02-081 Warszawa.
3. BRITISH CENTRE Sp. z o. o. Sp. jawna, ul. Pomorska 140, 91-404 Łódź.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje: BRITISH CENTRE Sp. z o.o. Sp. jawna.

Załączniki: