null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Analiza danych oraz praca z wykorzystaniem języka VBA w programie MS Excel"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona firmie Expose Sp. z o.o.

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Analiza danych oraz praca z wykorzystaniem języka VBA w programie MS Excel” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10/200, 00-013 Warszawa.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: