null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław.

Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: