null

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa

W dniu 07.08.2015r. zwrócono się do z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia testu użyteczności aplikacji Virtualna Warszawa.


Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:
Uselab - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Cybercom Poland - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Human Device - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
Soflab - oferta złożona w terminie, zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym


W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Human Device
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie, spełnia kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów sumując wagę dot. ceny i kryteriów jakościowych.

Załączniki: