null

Wynik zapytania ofertowego dot. stworzenia multimedialnych materiałów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stworzenie multimedialnych materiałów promujących Warszawską Kartę Rodziny

a)wykonanie filmu w wysokiej rozdzielczości w formacie umożliwiającym zastosowanie go w aplikacji mobilnej, służącej obserwacji na terenie Multimedialnego Parku Fontann w dowolnym czasie pokazu Multimedialnego Parku Fontann z różnych perspektyw, w zależności od lokalizacji osoby oglądającej pokaz, w formule wirtualnej rzeczywistości oraz

b)stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej oglądanie ww. filmu, współpracującej z systemem beaconów instalowanych w ramach projektu Virtualna Warszawa; aplikacja będzie udostępniała funkcję rozszerzonej rzeczywistości oraz możliwość obejrzenia pokazu Multimedialnego Parku Fontann z perspektywy zgodnej z lokalizacją osoby oglądającej pokaz oraz

c)dostarczenie 100 sztuk tekturowych/kartonowych okularów/gogli, które posłużą do zamieszczenia smartphonów i oglądania pokazu Multimedialnego Parku Fontann.

 

Kierując się kryteriami oceny (cena brutto – 50%, doświadczenie w realizacji podobnych zamówień – 50%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia oferentowi Vr-drive, który otrzymał 100 punktów. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym

Załączniki: