null

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: KADRY I PŁACE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: KADRY I PŁACE

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego: KADRY I PŁACE dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A  00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie  Cedoz Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki: