null

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: kurs obsługi Pakietu MS Office

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia: kurs obsługi Pakietu MS Office

 

Na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia  zawodowego: kurs obsługi Pakietu MS Office dla 3-5 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyznaczonym terminie odpowiedziało siedmiu wykonawców. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostaje:

Euro Info Group Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji  przedmiotu zamówienia firmie Euro Info Group Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: