null

Wynik zapytania ofertowego dot. szkolenia "PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ" w ramach projektu "SOS Rodzina"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku ogłoszonego w dniu 11 października 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ” nie udzielono zamówienia.

Na ogłoszone w dniu 11 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym zamówienie nie zostało udzielone.