null

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi polegającej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Zamówienie nie zostaje udzielone żadnemu z Oferentów. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na błędnie zamieszczony druk zapytania ofertowego w ogłoszeniu.