null

Wynik zapytania ofertowego dot. usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnością ruchową podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Usługi Transportowe Marek Włastowski. Oferta jest jedyną, która została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: