null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania projektu graficznego i produkcja 2 roll-upów.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert. Kierując się kryteriami oceny, tj. 100% cena Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia FHU Mariola Borkowska. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę

Załączniki: