null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Grafik komputerowy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku ogłoszonego w dniu 16 października 2017 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Grafik komputerowy" nie udzielono zamówienia.

Na ogłoszone w dniu 16 października 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  Grafik komputerowy dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 2 oferty.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferty cenowe przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.