null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W wyniku ogłoszonego w dniu 9 marca 2018 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” nie udzielono zamówienia.

Na ogłoszone w dniu 9 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferta cenowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.