null

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Stylizacja paznokci"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania.

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Stylizacja paznokci ”

Na ogłoszone w dniu 23 sierpnia 2017 zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Stylizacja paznokci" dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania.

W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż uczestniczka projektu SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrezygnowała z oferowanej formy wsparcia.