null

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego "Wykonania trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Wykonania trzywariantowej koncepcji przebudowy/rozbudowy budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia” w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 ofert z czego 4 nie spełniało warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena - waga 60% i doświadczenie Projektanta w projektowaniu obiektówmjak w zapytaniu ofertowym - waga 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy/osobie ARCHITEKCI Zbigniew Buchner, 00-348 Warszawa, ul. Smulikowskiego 11 m. 2. Oferta jest najkorzystniejsza w zakresie założonych kryteriów oceny ofert.

Załączniki: