null

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych działań edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i ich rodziców pod nazwą "Strefa Zabaw" podczas XVI Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia różnorodnych działań edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i ich rodziców pod nazwą „Strefa Zabaw” podczas XVI Warszawskiego Spotkania Wigilijnego

Kierując się kryteriami oceny oferty (Cena brutto – 40%; Koncepcja działań edukacyjno- integracyjnych – 30 %; Liczba zaangażowanych animatorów – do 15%; Doświadczenie w realizacji działań w obszarze objętym zapytaniem ofertowym we współpracy z m.st. Warszawa – 5 % ; Liczba warsztatów powyżej wskazanego minimum – 10% a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy PAULINA DMITRUK ART AND MORE Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: