null

Wynik zapytania ofertowego: Kurs Polskiego Języka Migowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego: Kurs Polskiego Języka Migowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs Polskiego Języka Migowego dla jednego Uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 7.10.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 Zamówienie nie zostaje udzielone.