null

Wynik zapytania ofertowego - logopeda

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego z dnia 19.03.2019 r. dot. organizacji i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć/terapii z logopedii dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat - uczestniczek/uczestników projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

-Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (60% liczba godzin, 40% staż pracy/doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Instytut Edukacji Logopedycznej Sylwia Zasada. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki: