null

Wynik zapytania ofertowego na druk materiałów informacyjnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na druk materiałów informacyjnych w ramach projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”

W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert:
1. PRO-PRINT Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski
2. AKCYDENS Zakład Poligraficzny Adam Cichocki i Synowie, Sp. J.
3. AWI-GRAF Iwona Kopytkowska
4. P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
5. Marpress Sp. z o.o.
6. P.P.H.U. FOLDRUK - FOLION A.Morawiecki, A.Morawiecka, P.Morawiecki Sp. J.

Kierując się kryterium oceny ofert (100% cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie PRO-PRINT Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski.

Oferta ww. firmy została uznana za najkorzystniejszą pod względem cenowym.

Załączniki: