null

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Rezydent biura turystycznego"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Kadry Turystyki Sp. z o.o.

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Rezydent biura turystycznego” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Kadry Turystyki Sp. z o.o., ul. Kolejowa 47/47, 01-210 Warszawa.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki: