null

Wynik zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu projektu graficznego oraz 135 sztuk kalendarzy książkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu projektu graficznego oraz 135 sztuk kalendarzy książkowych

Zapytanie ofertowe z dnia 26 października 2017 r. dotyczyło wykonania projektu graficznego oraz wykonanie 135 sztuk kalendarzy książkowych w max. 4 rodzajach okładek materiałowych wykonanych ręcznie z jednolitych lub różnobarwnych (w kolorach stonowanych z ewentualnym delikatnym wzorem) tkanin bawełnianych

W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty: 1) cena, 2) projekt okładki oraz próbki materiałów, 3) elementy składowe części informacyjnej kalendarza), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia ZAZ Pracownia Rzeczy Różnych Synapsis. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: