null

Wynik zapytania ofertowego nr 12/LSW/2018 - Stylizacja rzęs

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wynik zapytania ofertowego z dnia 8.03.2018 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia: "Stylizacja rzęs" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Spejlista ds. stylizacji rzęs”. W ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 1. Beauty Lux Sp. z o o. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa; 2. Atelier Stylizacji VALIA Weronika Wiśniewska ul. Orlego Lotu 2,03-982 Warszawa. Kierując się kryteriami oceny oferty (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Beauty Lux Sp. z o o. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: