null

Wynik zapytania ofertowego nr 16/LSW/2017- Kasjer-sprzedawca

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego z dnia 26.09.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Sprzedawca”

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta: Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. ul. Porzeczkowa 4761-306 Poznań.

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. ul. Porzeczkowa 47 61-306 Poznań. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

 

Załączniki: