null

Wynik zapytania ofertowego nr 21/LSW/2017- Księgowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego z dnia 31.10.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Księgowy (kod zawodu: 331301) (podstawy księgowości) ” dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Księgowy”

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:  Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Cedoz Sp. z o.o. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne.

Załączniki: