null

Wynik zapytania ofertowego nr 22/LSW/2017- Wizaż

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania ofertowego z dnia 17.11.2017 r. na realizację usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkolenia "Wizaż" dla 1 uczestniczki projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zawodzie „Wizażystka”

W  ramach postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty: 

1. Beauty Lux Sp. z o o. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa

2. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o o. Osiedle Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Kierując się kryteriami oceny ofert (60% cena, 40% doświadczenie Wykonawcy), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o o. ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa. Oferta spełnia warunek udziału w postępowaniu i inne wymogi formalne oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Załączniki: