null

Wynik zapytania ofertowego: szkolenie Analiza danych dla analityków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie szkolenia zawodowego ANALIZA DANYCH DLA ANALITYKÓW dla jednego Uczestnika projektu „START DO PRACY - program akywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 30.09.2017 r., nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

 Zamówienie nie zostaje udzielone.