null

Wyniki zapytania dot Przeprowadzenia szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dot. zapytania ofertowego pt. Wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów poprzez przeprowadzenie szkoleń dla członków rad seniorów w Warszawie

Na ogłoszenie opublikowane 23.07.2019r. wpłynęły 2 oferty. 

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:  a) cena: 50 % (max 50 pkt), b) przedstawiony program i harmonogram realizacji zadania: 35% (max. 35 pkt) c) doświadczenie oferenta i/lub trenerów w zakresie realizacji działań cyfrowych: 15% (max 15 pkt) –  Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Agata Łepecka. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia w największym stopniu pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: