null

Wyniki zapytania dot. zapytania: Wydruk i dostarczenie dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wynik zapytania dot. wydruku i dostarczenia dwóch części Warszawskiego Elementarza Cyfrowego - podręcznika z zakresu obsługi komputera i internetu dedykowanego osobom w wieku senioralnym.

Na ogłoszone opublikowane 28 czerwca 2019 r. wpłynęło 19 ofert.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty (100% cena), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy LIBRAPRINT Daniel Puławski.

 

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

  

Załączniki: