null

Wyniki zapytania ofertowego dot. monitoringu stron internetowych i konsultacji w zakresie dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kierując się kryteriami oceny oferty (cena – 60%, doświadczenie w przeprowadzaniu monitoringów / audytów z zakresu dostępności cyfrowej – 20%, doświadczenie w prowadzeniu konsultacji eksperckich z zakresu dostępności cyfrowej podczas realizacji projektów cyfrowych, dla samorządów lub administracji rządowej – 20%) a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia przedsiębiorcy Fundacji Widzialni. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: