null

Wyniki zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia ewaluacji i opracowania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia MMD Milanowa sc, Magdalena Dudkiewicz, Marek Dudkiewicz. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: