null

Wyniki zapytania ofertowego dot. świadczenia usługi cateringowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: PHU Trans Bud Bistro Smak Catering Robert Niedziałek ul. Topazowa 2, 05-500 Piaseczno

Na ogłoszone w dniu 4 kwietnia 2018 r. zapytanie ofertowe dot. świadczenia usługi cateringowej podczas konferencji „Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych” w wyznaczonym terminie odpowiedziało ośmiu potencjalnych wykonawców: Bocian Catering Sebastian Brociek, Catering Polski PAMA s.c. M. Jaroń P. Bejda, PHU Trans Bud Bistro Smak Catering Robert Niedziałek, Gastro Team Tomasz Kuranowski, Hotelik Korona s.c. J.C. Gralik - „Gościniec Oycowizna”, GASTRO-CREW S.C. K.SMOLIŃSKI P.KOROCIŃSKI, ROYAL GROUP Sp. z o.o i Grupa R Sp. z o.o. Dwóch oferentów nie spełniło warunków udziału w postępowaniu:
-  Gastro Team Tomasz Kuranowski – oferent załączył referencje, które nie są wystarczające do potwierdzenia, że zrealizowane usługi były zgodne z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;
- Hotelik Korona s.c. J.C. Gralik – „Gościniec Oycowizna” – oferent nie załączył referencji.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
-  Cena brutto – 70%,
-  Aspekt społeczny: – 15%,
-  Doświadczenie wykonawcy:– 15%,
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia: PHU Trans Bud Bistro Smak Catering Robert Niedziałek. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Załączniki: