null

Wyniki zapytania ofertowego dot.usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w 2019 roku 4 seminariów (16 godzin) w zakresie tematyki HIV/AIDS oraz 4 seminariów (16 godzin) z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny oferty tj. cena, doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii, doświadczenie Wykonawcy w zakresie prowadzenia warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS, doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki przeciwdziałania narkomanii oraz doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w prowadzeniu warsztatów i wykładów w obszarze tematyki HIV/AIDS podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Fundacji Edukacji Społecznej ul. Sewerynów 4 lok.100, 00-331 Warszawa.

Załączniki: