null

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przeprowadzenie ewaluacji on-going Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, w odniesieniu do działań realizowanych na terenie m.st. Warszawy, za okres od początku III kwartału 2010 roku do 30 czerwca 2015 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy:

Agrotec Polska Sp. z. o. o.

Celem przeprowadzonego postępowania było rozeznanie rynku w zakresie realizacji przedmiotowej usługi. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, nie wyłonił wykonawcy usługi.

Załączniki: