null

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

logotypy 

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 977 000,00 PLN
Wkład własny: 68 390,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 610,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 15.05.2017 – 14.05.2019
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Projekt był realizowany we współpracy z 7 ośrodkami pomocy społecznej:

 1. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego,
 2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
 4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
 5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy,
 6. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
 7. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 40 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa:
Projekt był skierowany do osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

 • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie kompleksowej indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • usługi opiekuńcze,
 • teleopieka,
 • wsparcie wolontariuszy (pomoc w obsłudze tabletu, spędzanie wolnego czasu, spacery itp.),
 • działania promocyjne.

 Rezultaty projektu:

 • łącznie 66 osób niesamodzielnych w wieku 60+ skorzystało ze wsparcia w ramach projektu,
 • zrealizowano łącznie 29 400 godzin usług opiekuńczych,
 • zostało zakupionych 40 zestawów teleopieki.

Filmik na temat projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=bTIfOOKmnL4

Punkty Przyjmowania Zgłoszeń –miejsca, w których składano dokumenty rekrutacyjne (REKRUTACJA ZAKOŃCZONA):

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
adres: ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa
tel. 22 614-70-00
e-mail: sekretariat@opsbialoleka.waw.pl
strona internetowa: www.opsbialoleka.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
adres: ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa
tel. 22 822-11-24
e-mail: osrodek@opsochota.waw.pl
strona internetowa: www.opsochota.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
adres: ul. Wiatraczna 11, 04-366 Warszawa
tel. 22 277-33-00
e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl
strona internetowa: www.ops-pragapoludnie.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
adres: ul. K. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
tel. 22 511-24-00
e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl
strona internetowa: www.opspragapolnoc.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
adres: ul. św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel. 22 277-02-50
e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
strona internetowa: www.ops-targowek.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
adres: ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel. 22 571-50-00
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl
strona internetowa: www.ops-wola.waw.pl
godziny przyjmowania zgłoszeń: 8.00 – 16.00

7. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
adres: ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
tel. 22 621-95-26
e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
strona internetowa: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

 

Twrałość projektu:

Komu przysługują usługi? 

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej). Usługi mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni lub zstępni nie mogą im takiego wsparcia zapewnić.

Jak można otrzymać usługi? 

Każdy mieszkaniec, potrzebujący wsparcia w formie ww. usług, powinienem zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy m.st. Warszawy. 

Liczba dostępnych miejsc: Usługi opiekuńcze - Wsparcie (um.warszawa.pl)

 

 Obejrzyj reportaż podsumowujący projekt "Z@OPIEKOWANI...", przygotowany przez reporterów 50+ z Młodzieżowa TV: 

 

Załączniki: