null

Zaproszenie do złozenia oferty - dostarczenie masek ochronnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia na dostarczenie masek ochronnych wielorazowych z filtrem, z zaworem wraz z 3 wymiennymi filtrami z PM2,5, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.roman@um.warszawa.pl  do 2 grudnia 2020 r. do godz. 10.00

 

Zakup jest współfinansowany w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

 

Szczegóły zaproszenia oraz formularz ofertowy dostępne są w załącznikach poniżej.

Załączniki: