null

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa 10 szt. laptopów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia w zakresie dostarczenia 10 szt. laptopów.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.roman@um.warszawa.pl do dnia 12 listopada 2020 r.

Szczegóły zaproszenia oraz formularz ofertowy dostępne w załącznikach poniżej.

W dniu 9.11.2020 uaktualniono treść Załącznika nr 1 - parametry techniczne w treści "Dodatkowe informacje".  

 

Załączniki: