null

Zaproszenie do złożenia oferty - przygotowanie paczek żywnościowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na opisany przedmiot zamówienia na usługę przygotowania i dostarczenia paczek żywnościowych, w celu zabezpieczenia zaspokajania niezbędnych potrzeb mieszkańców Warszawy oraz wobec konieczności zapobiegania szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie m.roman@um.warszawa.pl  do 2 grudnia 2020 r. do godz. 10.00

Szczegóły zaproszenia oraz formularz ofertowy dostępne są w załącznikach poniżej.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki: