null

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegajacej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapytanie ofertowe dot. usługi polegajacej na: opracowaniu Programu Wspierania Rodziny w m.st. Warszawie na lata 2016-2018

Na zapytanie ofertowe nie została złożona żadna oferta, w związku z tym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego.