null

Opiekun mieszkania wspomaganego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie zadań opiekuna mieszkania wspomaganego oraz pracownika socjalnego w ramach projektu „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia zawarte są w zapytaniu ofertowym. 

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie Małgorzata Buczkowska do dnia 09.12.2021.  

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania (zgodnie z punktem C Inne istotne warunki zamówienia punkt 6) Zapytania ofertowego). 

Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
02.12.2021 17:09
Termin składania ofert
09.12.2021 23:59

Załączniki: