null

Zgłoś brak dostępności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeżeli napotkałeś występujące problemy w dostępności przestrzeni miejskich, obiektów miejskich, usług miejskich czy na naszych miejskich stronach internetowych, prosimy zgłoś brak dostępności. 

Takie sytuacje możesz zgłosić:

  1. Za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115:
    1. strona internetowa: Warszawa19115.pl, na niej również kontakt z tłumaczem PJM i poprzez czat.
    2. telefon: 22 19115
    3. e-mail: kontakt@um.warszawa.pl
  2. Do koordynatorów w Urzędach dzielnic i Biurach Urzędu
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dostepnosc@um.warszawa.pl

Dostępność cyfrowa

Przypominamy, że w wypadku braku dostępności cyfrowej stron internetowych, aplikacji mobilnych można zażądać udostępnienia informacji i / lub zapewnienia dostępności kontaktując się z osobą wskazaną w deklaracjach dostępności poszczególnych stron internetowych/aplikacji mobilnych. Procedura postępowania opisana jest szczegółowo w każdej deklaracji dostępności.

W sytuacji gdy napotkasz na stronie miejskiej informacje opublikowane w sposób niedostępny cyfrowo i potrzebujesz szybkiego dostępu do tych treści konsultanci Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 mogą odczytać Ci treść niedostępnego dokumentu, nie dłuższego niż jedna strona A4. Dostęp alternatywny do dłuższych dokumentów należy uzgodnić kontaktując się w sposób wyżej opisany.

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Możesz także skorzystać z formularza wniosku o zapewnienie dostępności, opisać w nim barierę architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną, podać jej lokalizację (miejsce), adres i złożyć wniosek do właściwego biura lub dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy w dogodny dla siebie sposób.

Poniżej znajdziesz film w PJM, który opisuje jak zgłaszać brak dostępności w Urzedzie.

Załączniki: