null

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany ze środków UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 7 431 537,18 PLN

Wkład własny: 1 495 963,56 PLN

Wartość dofinansowania: 5 935 573,62 PLN

Wkład UE: 5 935 573,62 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Opis projektu:

Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.


Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Główne działania w projekcie:

  • przygotowanie 2 żłobków do bieżącego funkcjonowania
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 40
    przy ul. Z. Klemensiewicza 6
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Żłobka nr 3
     przy ul. E. Warchałowskiego 8

 

Dokumenty projektowe (pliki do pobrania) dot. rekrutacji na część miejsc w Żłobku nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Ursynów) w ramach realizowanego Projektu „Żłobkowy start”:

 

1.       Regulamin uczestnictwa

2.        Formularz zgłoszeniowy – Żłobkowy start

3.       Oświadczenie uczestnika – Żłobkowy start

4.       Umowa uczestnictwa w projekcie – Żłobkowy start

5.        Umowa w sprawie korzystania z usług żłobka – Żłobkowy start

zlobkowy_start_-_plakat_0.png

Załączniki: